Dr med dent Tatjana Knego

Ordinacija za opću dentalnu medicinu,
ortodonciju, oralnu kirurgiju i rtg-ortopan

CIJENE ZUBNIH IMPLANTATA - ZUBNA ORDINACIJA DR. KNEGO, ZAGREB

Zubni implantat je sastavljen od tri jednako važna dijela: titanski implantat, abutment i navlaka. Cijena implantata ovisi o: 1. vrsti implantata, 2. tko ugrađuje implantat, 3. abutmentu-nadogradnji koja dolazi na implantat i koja drži navlaku, 4. količini i kvaliteti kosti u koju se implantira i 5. vrsti navlake.

Cijene implantata općenito izazivaju pomutnju kod pacijenata jer postoje velike razlike na tržištu. Cijene zubnih implantata i samog zahvata ugradnje implantata ovise o razlici u cijenama od ordinacije do ordinacije, o kvaliteti usluge te o cijenama proizvođača implantata što ovisi o vrsti implantata. Svakako je bitno tko Vam ugrađuje implantat, da li je to specijalist oralni kirurg koji je vrhunski u svome poslu i koji to besprijekorno radi ili opći stomatolog. O tome ovisi i cijena implantata.U Zagrebačkoj stomatološkoj ordinaciji Dental Estetic Studio implantira oralni kirurg sa dugogodišnjim iskustvom koji je izrazito stručan i precizan. jako puno dobrih protetskih radova na implantatima. Abutmenti-nadogradnje na implantatima se razlikuju također u cijeni ovisno od kojeg su materijala, dali su metalni ili cirkonski te da li su individualizirani ili ne. Cirkonski abutmenti se najčešće postavljaju u prednji dio gornje čeljusti jer su bijele boje i keramička krunica zbog transparentnosti prirodnije izgleda na cirkonu.

Cijena implantata ovisi i o tome da li imate dovoljno kosti, kakva je njezina kvaliteta te da li smo blizu sinusa. Ukoliko je potrebno ugraditi umjetnu kost na mjestu implantiranja ili napraviti sinus lifting cijena implantata se povećava. Takvi zahvati se obavljaju pod lokalnom anestezijom i potpuno su bezbolni. Navlake mogu biti od metal porculana ili bezmetalne od cirkon porculana. Ovisno o vrsti materijala navlake mijenja se cijena implantata. Navlake od cirkona su potpuno biokompatibilne i u boji zuba i na njima se može postići savršena estetika.