Dr med dent Tatjana Knego

Ordinacija za opću dentalnu medicinu,
ortodonciju, oralnu kirurgiju i rtg-ortopan

ZUBNI IMPLANTATI MIS V3

Tvrtka Mis Implants lansirala je u Londonu novi zubni implantat Mis V3 koji je potpuno novi revolucionarni implantat kojega možete dobiti kod nas u stomatološkoj ordinaciji.

Novi Mis V3 zubni implantat predstavlja vrhunac u dizajnu implantata. Sam dizajn implantata ima znatan utjecaj na to kako će se implantat povezati sa kosti tj. na samu osteointegraciju. Njegov jedinstveni trokutasti oblik u koronarnom djelu, po ćemu se razlikuje od ostalih vrsta zubnih implantata, potiče regeneraciju kosti i time stvaranje većeg volumena kosti. Mis V3 zubni implantat ima široku indikaciju primjene, a posebno je idealan za prednju regiju radi postizanja bolje estetike budućeg rada na implantatu.

Površina implantata je izvrsno obrađena što osigurava jako dobru primarnu stabilnost i čvrsto sidrenje neovisno o tipu kosti. Istraživanja su pokazala da zbog specifičnog izgleda i izrade ovog zubnog implantata njegova glavna prednost u odnosu na druge vrste implantata je njegova DUGOTRAJNOST pošto je omogućena jaka veza implantata sa kosti.

NOVI REVOLUCIONARNI ZUBNI IMPLANTATI MIS V3