Dr med dent Tatjana Knego

Ordinacija za opću dentalnu medicinu,
ortodonciju, oralnu kirurgiju i rtg-ortopan

KVALITETA IMPLANTATA

Današnjim pacijentima je jako teško razlučiti s obzirom da na tržištu postoji jako veliki raspon u cijenama implantata, zašto je to tako i što oni sa time dobivaju.


Najvažnije na što se treba obratiti pažnja je vrsta implantata i tko ga ugrađuje, da li to radi specijalist oralne kirurgije ili ne. Na tržištu postoje kineski i korejski jeftini implantati koji imaju jako nisku cijenu i njihova dugoročnost se ne može mjeriti sa implantatima kao što su Nobel, Mis, Straumman. U stomatološkoj ordinaciji u Zagrebu Dental Estetic Studio ugradnju implantata izvodi specijalist oralne kirurgije sa dugogodišnjim iskustvom koji je jako precizan i stručan. Nakon ugrađivanja implantata dobivate knjižicu sa certifikatom koja vrsta implantata Vam je ugrađena i uvijek možete po potrebi na njima bilo gdje u svijetu napraviti intervenciju.

UGRADNJA DENTALNIH IMPLANTATA

Ostale razlike u kvaliteti implantata su:


1. materijal od kojeg se izrađuje-da li su zubni implantati izrađeni od čistog titana ili imaju kakvih primjesa u sebi. Glavna karakteristika titanskih implantata je da su potpuno biokompatibilni što znaći da ih organizam prihvaća kao svoje i ne dolazi do odbacivanja implantata. Također je bitno da nema nikakvih primjesa poput nikla, kobalta koje kod određenih pacijenata mogu izazvati alergijsku reakciju te smanjuju uspjeh implantacije. Titanski implantati su zbog svoje biokompatibilnosti otporni na koroziju u odnosu na druge vrste materijala i osiguravaju na taj način dugoračnost implantata.


2. oblik implantata ima veliku ulogu prilikom osteointegracije i stabilnosti implanatata. Jedan od najnovijih implantata koje je proizvela tvrtka Mis Implants s kojom mi već duže surađujemo je V3 implantat koji se razlikuje od ostalih implantata svojim trokutastim oblikom koji doprinosi boljoj vezi kosti i implantata jer je bolje sraštavanje i idealan je za prednju regiju. Jako je bitno da su implantati provjereni. U našoj ordinaciji koristimo samo implantate visoke kvalitete i vodećih svjetskih kompanija kao što su Nobel Biocare, Schutz Implants i Mis koje ulažu jako puno vremena i sredstava kako bi proizveli implantat savršenih predispozicija, da nema rizika i da osiguravaju stopostotni uspjeh u implantologiji.


3. obrada vanjske površine implantata i navoji implanatata - vanjska površina može biti različito obrađena i tretirana.Vrsta obrade utječe na sraštavanje implantata sa kosti. Ona mora biti izuzetno precizna kako bi postigli dobru osteointegraciju i kako bi mogli opteretiti implantat vanjskom nadogradnjom i navlakom.


4. vrsta vanjske nadogradnje-abutmenta i navlake na implantatu - jako je bitno da je vanjska nadogradnja koja ide u implantat jako precizno izrađena jer je jako važan dosjed vanjske nadogradnje u implantat i dosjed navlake na vanjsku nadogradnju. Kompletna kvaliteta protetike na implantatima jako utječe na dugoročnost implantata, a doktorica Knego ima dvadeset godina iskustva u tome. Na kvalitetu i dugoročnost implantata uz sve navedeno veliki utjecaj ima prije svega savršeno održavanje oralne higijene i redovito odlaženje na kontrole na profesionalno čišćenje zubnog kamenca što mnogi zapostavljaju.